LYSSTUDIOET

LYSSTUDIOET i Tromsø leverer et samlet lysdesignprodukt av hardware, software og kompetanse innen lys, video, animasjon og bilde. Lysstudioet kan sette sammen forskjellige CAD-filtyper og generere spesialutformede arenadesign, 3D-animasjoner og kundespesifikke visualiseringer. Tilbudet er rettet inn mot nærings-, kunst- og kulturvirksomheter. Målet er å skape en attraktiv helhet knyttet til scenen, lokalet, utearealet eller arenaen, basert på forutsigbar og kontrollerbar ressursbruk og økonomi. Verktøyet er god planlegging, kvalitetssikrede prosesser og høy kunstnerisk- og teknisk kompetanse. Dette gjør Lysstudioet ved å kraftsamle kunnskap, teknologi og tilbydere innen visuell design med moderne medier, og derved skape et av landets fremste kompetansemiljø innen lysdesign.

I dag stilles det større og større krav til en helhetlig visuell ramme på både kunst, kultur og næringslivs-evenementer. For å lykkes med dette kreves det et komplekst sett med kompetanse knyttet til grafisk design, lysdesign, videoanimasjon, film, teknisk utstyr,
markedsføring, reklame, tjenester fra utleiefirma, etc. Oppdragsgiver kan vanskelig sitte på en koordinerende kompetanse og ofte ser en at kostnadene akselererer og de enkelte aktørene har problemer med å samarbeide fordi det ikke finnes noen samarbeidsarena.

Lysstudioet har en lang liste av kunder som spenner fra konsertturneer, dansforestillinger, festivaler, firmaeventer og kunstproduksjon. Firmaets bruk av CAD/3D gir muligheten til å planlegge det visuelle produktet digitalt. Studioet tilbyr sine kunder utarbeiding av en visuell helhet som betyr at man kan se løsningen i detalj FØR man er på den fysiske arenaen.
Studioet kan også levere ferdige design med utgangspunkt i en gitt ramme eller arena, og fungere som koordinator for de forskjellige underleverandørene. I tillegg arrangerer studioet kurser og stiller sin kompetanse og sitt utstyr til rådighet for samarbeid med andre aktører innen det visuelle feltet. Målet er å skape et produkt av høy kvalitet med en kostnadseffektiv, forutsigbar og kontrollerbar økonomi og ressursramme for kundene.


KURS


Lysstudioet arrangerer kurs i lys- og videodesign. Kursene kan skreddersys for forskjellige målgrupper, men først og fremst har studioet lagt vekt på å formidle kompetanse til ungdom, unge talenter og arrangører. Kursene er praktisk lagt opp og legger vekt på å:

• Gi deltagerne en grunnleggende forståelse for hva lys-, videodesign og lysteknikk er.
• Gi deltagerne en innføring i de muligheter som dagens teknikk og lysutstyr gir.
• Gi deltagerne en erfaring fra en konkret produksjon.
• Gi deltagerne mulighet til selv å prøve teknisk utstyr gjennom aktiviteter som programmering og 3D-visualisering i lysstudioet.

My Image